Kronisk sygdom og Influenzavaccination

Kronisk sygdom og Influenzavaccination

Du skal være opmærksom på at du kan blive vaccineret mod influenza. Det er gratis, når man har en kronisk sygdom.

Kriterier for gratis influenza vaccination er følgende:

 1. Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år.
 2. Førtidspensionister.
 3. Kronisk syge, som nævnt i litra a-g, efter en lægelig vurdering.
  1. Personer med kroniske lungesygdomme.
  2. Personer med hjerte og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk).
  3. Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge).
  4. Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.
  5. Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.
  6. Personer med kronisk lever og nyresvigt.
  7. Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
 4. Personer med svær overvægt (vejledende BMI>40) efter en lægelig vurdering.
 5. Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
 6. Gravide i 2. og 3. trimester.
 7. Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter, jf. nr. 3, litra d, efter en lægelig vurdering.