Graviditetsundersøgelser

Graviditetsundersøgelser

Forebyggende graviditetsundersøgelser:
Når du bliver gravid, bør du kontakte os og aftale tid til den første graviditetskonsultation.
Husk at kigge på Vejledning til svangerskabsjournal og vandrejournal, og udfyld papirerne så godt som du kan før du kommer til den første konsultation. Herefter udfylder vi papirerne sammen helt færdigt.

Du vil blive tilbudt en række forebyggende graviditetsundersøgelser i løbet af din graviditet. Undersøgelserne er gratis og foregår hos os og hos en jordemoder på sygehuset. Formålet med konsultationerne er at rådgive dig og følge graviditetens udvikling, så du forbliver sund gennem hele graviditeten, og så barnet får de bedste muligheder for at blive født sundt og levedygtigt.

Oversigt over graviditetsundersøgelser:
1. graviditetsundersøgelse uge 6 – 10
2. graviditetsundersøgelse uge 25
3. graviditetsundersøgelse uge 32

Samt:
Undersøgelse efter fødslen.
Foregår ca. 8 uger efter fødsel

Hvis graviditeten er uønsket:
Hvis din graviditet er uønsket , skal du kontakte os hurtigst muligt for at få en konsultation.

Influenzavaccination til gravide:
Når du er gravid har du mulighed for perioden 1. november til 28. februar blive gratis vaccineret mod influenza efter din 12. graviditetsuge.
Hvis du har en kroniske sygdom kan du også blive gratis vaccineret før 12. graviditetsuge.

Dog fra perioden 1. marts til 30. september skal du selv betale, hvis du vil vaccineres mod influenza.